eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1438

NGC 1438
Objekt NGC 1438 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1438 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.00'x0.9'
magnitud: V=12.4m; B=13.2m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h45m17.1s; Dec= -23°0'8"
rödförskjutning (z): 0.005187
Avståndet från solen till NGC 1438: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 21.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1438 : PGC 13760, ESO 482-41, MCG -4-9-58

Närliggande objekt: NGC 1437A, NGC 1437B, NGC 1439, NGC 1440

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.