eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1446

NGC 1446
Voorwerp NGC 1446 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1446 - enkele ster in het sterrenbeeld Eridani
Type: * -
omvang: B=14.2m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h45m57.5s; Dec= -4°6'42"

Objecten in de buurt: NGC 1444, NGC 1445, NGC 1447, NGC 1448

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.