eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1446

NGC 1446
Obiekt NGC 1446 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1446 - jedna gwiazda w konstelacji Erydan
Тип: * -
Wielkość gwiazd: B=14.2m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h45m57.5s; Dec= -4°6'42"

Sąsiadujące obiekty: NGC 1444, NGC 1445, NGC 1447, NGC 1448

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.