eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1449

NGC 1449
Objekt NGC 1449 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1449 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.5'
magnitud: V=13.4m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h46m3s; Dec= -4°8'17"
rödförskjutning (z): 0.013506
Avståndet från solen till NGC 1449: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 57.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1449 : PGC 13798, MCG -1-10-32

Närliggande objekt: NGC 1447, NGC 1448, NGC 1450-1, NGC 1450-2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.