eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1449

NGC 1449
objekt NGC 1449 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1449 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.4m; B=14.5m
Overflate lysstyrke: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t46m3s; Dec= -4°8'17"
Rødforskyvning (z): 0.013506
Avstand fra solen til NGC 1449: basert på redshiftverdien (z) - 57.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1449 : PGC 13798, MCG -1-10-32

Naboobjekter: NGC 1447, NGC 1448, NGC 1450-1, NGC 1450-2

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.