eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1450-2

NGC 1450-2
objekt NGC 1450-2 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1450-2 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: C -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.20'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.0m; B=16.0m
Overflate lysstyrke: 11.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t45m36.2s; Dec= -9°13'58"

Naboobjekter: NGC 1449, NGC 1450-1, NGC 1451, NGC 1452

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.