eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1456

NGC 1456
Obiekt NGC 1456 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1456 - dwie gwiazdki w konstelacji Byk
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h48m8.3s; Dec= 22°33'30"

Sąsiadujące obiekty: NGC 1454, NGC 1455, NGC 1457, NGC 1458

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.