eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1468

NGC 1468
Objekt NGC 1468 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1468 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.8'
magnitud: V=14.2m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 14.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h52m12.5s; Dec= -6°20'55"
rödförskjutning (z): 0.032998
Avståndet från solen till NGC 1468: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 139.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1468 : PGC 14004, MCG -1-10-45, NPM1G -06.0151

Närliggande objekt: NGC 1466, NGC 1467, NGC 1469, NGC 1470

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.