eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 147

NGC 147
Objekt NGC 147 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 147 - galaxie v souhvězdí Cassiopeiae
Typ: E5/P -
Úhlové rozměry: 13.20'x7.8'
velikosti: V=9.5m; B=10.5m
Jas povrchu: 14.5 mag/arcmin2
Souřadnice epochy J2000: Ra= 0h33m11.7s; Dec= 48°30'26"
červený posuv (z): -0.000644
Jiné názvy objektu NGC 147 : PGC 2004, UGC 326, MCG 8-2-5, DDO 3, CGCG 550-6

Nedaleko objekty: NGC 145, NGC 146, NGC 148, NGC 149

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.