eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 147

NGC 147
Voorwerp NGC 147 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 147 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Cassiopeiae
Type: E5/P -
De hoekige afmetingen: 13.20'x7.8'
omvang: V=9.5m; B=10.5m
De helderheid van het oppervlak: 14.5 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h33m11.7s; Dec= 48°30'26"
roodverschuiving (z): -0.000644
Andere namen van het object NGC 147 : PGC 2004, UGC 326, MCG 8-2-5, DDO 3, CGCG 550-6

Objecten in de buurt: NGC 145, NGC 146, NGC 148, NGC 149

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.