eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1485

NGC 1485
Objekt NGC 1485 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1485 - galax i stjärnbild Camelopardalis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.10'x0.7'
magnitud: V=12.6m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h5m3.4s; Dec= 70°59'48"
rödförskjutning (z): 0.003633
Avståndet från solen till NGC 1485: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 15.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1485 : PGC 14432, UGC 2933, MCG 12-4-10, CGCG 327-14, IRAS 03598+7051

Närliggande objekt: NGC 1483, NGC 1484, NGC 1486, NGC 1487

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.