eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1491

NGC 1491
Voorwerp NGC 1491 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1491 - nevelvlek in het sterrenbeeld Persei
Type: EN -
De hoekige afmetingen: 25.00'x25.0'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h3m13.5s; Dec= 51°18'58"
Andere namen van het object NGC 1491 : LBN 704, in Sh2-206

Objecten in de buurt: NGC 1489, NGC 1490, NGC 1492, NGC 1493

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.