eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1494

NGC 1494
objekt NGC 1494 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1494 - galakse i stjernebildet Horologii
Typen: SBcd - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.30'x2.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.7m; B=12.4m
Overflate lysstyrke: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t57m42.5s; Dec= -48°54'34"
Rødforskyvning (z): 0.003766
Avstand fra solen til NGC 1494: basert på redshiftverdien (z) - 15.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1494 : PGC 14169, ESO 201-12, IRAS 03562-4902

Naboobjekter: NGC 1492, NGC 1493, NGC 1495, NGC 1496

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.