eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1495

NGC 1495
Objekt NGC 1495 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1495 - galax i stjärnbild Horologii
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 3.00'x0.5'
magnitud: V=12.6m; B=13.3m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h58m21.4s; Dec= -44°27'57"
rödförskjutning (z): 0.004282
Avståndet från solen till NGC 1495: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 18.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1495 : PGC 14190, ESO 249-34, MCG -7-9-4, AM 0356-443, IRAS 03567-4436

Närliggande objekt: NGC 1493, NGC 1494, NGC 1496, NGC 1497

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.