eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1497

NGC 1497
Objekt NGC 1497 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1497 - galax i stjärnbild Tauri
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.50'x0.7'
magnitud: V=13.1m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h2m6.8s; Dec= 23°8'0"
rödförskjutning (z): 0.021008
Avståndet från solen till NGC 1497: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 88.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1497 : PGC 14331, UGC 2929, MCG 4-10-8, CGCG 487-9, NPM1G +22.0134

Närliggande objekt: NGC 1495, NGC 1496, NGC 1498, NGC 1499

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.