eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1529

NGC 1529
Objekt NGC 1529 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1529 - galax i stjärnbild Reticuli
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.3'
magnitud: V=13.3m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h7m19.9s; Dec= -62°53'58"
rödförskjutning (z): 0.017085
Avståndet från solen till NGC 1529: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 72.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1529 : PGC 14495, ESO 84-4, DRCG 46-18

Närliggande objekt: NGC 1527, NGC 1528, NGC 1530, NGC 1531

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.