eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1531

NGC 1531
Objekt NGC 1531 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1531 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.9'
magnitud: V=11.9m; B=12.9m
Ytans ljusstyrka: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h11m59.1s; Dec= -32°51'3"
rödförskjutning (z): 0.003899
Avståndet från solen till NGC 1531: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 16.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1531 : PGC 14635, ESO 359-26, MCG -5-11-1, AM 0410-325

Närliggande objekt: NGC 1529, NGC 1530, NGC 1532, NGC 1533

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.