eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1532

NGC 1532
Objekt NGC 1532 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1532 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 11.60'x3.4'
magnitud: V=9.9m; B=10.7m
Ytans ljusstyrka: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h12m3.8s; Dec= -32°52'23"
rödförskjutning (z): 0.003468
Avståndet från solen till NGC 1532: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 14.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1532 : PGC 14638, ESO 359-27, MCG -5-11-2, AM 0410-330, AM 0410-325, IRAS 04102-3259

Närliggande objekt: NGC 1530, NGC 1531, NGC 1533, NGC 1534

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.