eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1533

NGC 1533
Objekt NGC 1533 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1533 - galax i stjärnbild Doradus
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.80'x2.3'
magnitud: V=10.7m; B=11.7m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h9m51.9s; Dec= -56°7'4"
rödförskjutning (z): 0.002635
Avståndet från solen till NGC 1533: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 11.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1533 : PGC 14582, ESO 157-3, AM 0408-561, IRAS 04088-5614

Närliggande objekt: NGC 1531, NGC 1532, NGC 1534, NGC 1535

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.