eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1547

NGC 1547
Objekt NGC 1547 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1547 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x0.6'
veľkosť: V=13.4m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h17m12.3s; Dec= -17°51'27"
RedShift (z): 0.031925
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1547: na základe množstva červeného posunu (z) - 134.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1547 : PGC 14794, ESO 550-18, MCG -3-11-20, PGC 14794, IRAS 04149-1758

Blízke objekty: NGC 1545, NGC 1546, NGC 1548, NGC 1549

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.