eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1553

NGC 1553
Objekt NGC 1553 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1553 - galax i stjärnbild Doradus
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 4.50'x2.8'
magnitud: V=9.4m; B=10.3m
Ytans ljusstyrka: 12.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h16m10.6s; Dec= -55°46'46"
rödförskjutning (z): 0.003602
Avståndet från solen till NGC 1553: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 15.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1553 : PGC 14765, ESO 157-17, AM 0415-555, IRAS 04150-5554

Närliggande objekt: NGC 1551, NGC 1552, NGC 1554, NGC 1555

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.