eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 156

NGC 156
Obiekt NGC 156 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 156 - dwie gwiazdki w konstelacji Wieloryb
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h34m35.8s; Dec= -8°20'22"

Sąsiadujące obiekty: NGC 154, NGC 155, NGC 157, NGC 158

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.