eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1565

NGC 1565
Objekt NGC 1565 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1565 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.8'
magnitud: V=14.0m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h23m23.6s; Dec= -15°44'41"
rödförskjutning (z): 0.030668
Avståndet från solen till NGC 1565: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 129.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1565 : PGC 15015, MCG -3-12-7

Närliggande objekt: NGC 1563, NGC 1564, NGC 1566, NGC 1567

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.