eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1567

NGC 1567
Objekt NGC 1567 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1567 - galax i stjärnbild Caeli
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.3'
magnitud: V=11.5m; B=12.5m
Ytans ljusstyrka: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h21m8.7s; Dec= -48°15'17"
rödförskjutning (z): 0.015454
Avståndet från solen till NGC 1567: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 65.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1567 : PGC 14934, ESO 202-10, AM 0419-482

Närliggande objekt: NGC 1565, NGC 1566, NGC 1568A, NGC 1568B

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.