eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1567

NGC 1567
objekt NGC 1567 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1567 - galakse i stjernebildet Caeli
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'x1.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.5m; B=12.5m
Overflate lysstyrke: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t21m8.7s; Dec= -48°15'17"
Rødforskyvning (z): 0.015454
Avstand fra solen til NGC 1567: basert på redshiftverdien (z) - 65.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1567 : PGC 14934, ESO 202-10, AM 0419-482

Naboobjekter: NGC 1565, NGC 1566, NGC 1568A, NGC 1568B

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.