eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1567

NGC 1567
Voorwerp NGC 1567 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1567 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Caeli
Type: E0 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.30'x1.3'
omvang: V=11.5m; B=12.5m
De helderheid van het oppervlak: 12.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h21m8.7s; Dec= -48°15'17"
roodverschuiving (z): 0.015454
De afstand van de zon tot NGC 1567: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 65.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1567 : PGC 14934, ESO 202-10, AM 0419-482

Objecten in de buurt: NGC 1565, NGC 1566, NGC 1568A, NGC 1568B

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.