eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1567

NGC 1567
Obiekt NGC 1567 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1567 - galaktyka w konstelacji Rylec
Тип: E0 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 1.30'x1.3'
Wielkość gwiazd: V=11.5m; B=12.5m
Jasność powierzchni: 12.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h21m8.7s; Dec= -48°15'17"
Redshift (z): 0.015454
Odległość od Słońca do NGC 1567: w oparciu o wartość redshift (z) - 65.3 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1567 : PGC 14934, ESO 202-10, AM 0419-482

Sąsiadujące obiekty: NGC 1565, NGC 1566, NGC 1568A, NGC 1568B

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.