eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1566

NGC 1566
objekt NGC 1566 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1566 - galakse i stjernebildet Doradus
Typen: SBbc - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 8.20'x6.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.7m; B=10.3m
Overflate lysstyrke: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t20m0.5s; Dec= -54°56'14"
Rødforskyvning (z): 0.005017
Avstand fra solen til NGC 1566: basert på redshiftverdien (z) - 21.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1566 : PGC 14897, ESO 157-20, IRAS 04189-5503

Naboobjekter: NGC 1564, NGC 1565, NGC 1567, NGC 1568A

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.