eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1569

NGC 1569
Objekt NGC 1569 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1569 - galaxie v súhvezdí Žirafa
Typ: IBm - nepravidelná galaxia
Uhlové rozmery: 3.70'x1.8'
veľkosť: V=11.0m; B=11.9m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h30m49.1s; Dec= 64°50'53"
RedShift (z): -0.000347
Iné mená objektu NGC 1569 : PGC 15345, UGC 3056, MCG 11-6-1, CGCG 306-1, Arp 210, 7ZW 16, IRAS 04260+6444

Blízke objekty: NGC 1568A, NGC 1568B, NGC 1570, NGC 1571

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.