eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1568A

NGC 1568A
Objekt NGC 1568A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1568A - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.4'
veľkosť: V=14.0m; B=14.9m
Jas povrchu: 12.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h24m20.6s; Dec= -0°44'17"
RedShift (z): 0.015427
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1568A: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1568A : PGC 15034, UGC 3031, MCG 0-12-26, CGCG 393-16, VV 809, 2ZW 10

Blízke objekty: NGC 1566, NGC 1567, NGC 1568B, NGC 1569

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.