eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 157

NGC 157
Objekt NGC 157 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 157 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.50'x2.4'
magnitud: V=10.4m; B=11.0m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h34m46.4s; Dec= -8°23'46"
rödförskjutning (z): 0.005510
Avståndet från solen till NGC 157: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 23.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 157 : PGC 2081, MCG -2-2-56

Närliggande objekt: NGC 155, NGC 156, NGC 158, NGC 159

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.