eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 158

NGC 158
Objekt NGC 158 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 158 - två stjärnor i stjärnbild Ceti
Typ: *2 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h35m5.5s; Dec= -8°20'42"

Närliggande objekt: NGC 156, NGC 157, NGC 159, NGC 160

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.