eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 160

NGC 160
Objekt NGC 160 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 160 - galax i stjärnbild Andromedae
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 2.30'x1.2'
magnitud: V=12.7m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 14.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h36m4.1s; Dec= 23°57'29"
rödförskjutning (z): 0.017525
Avståndet från solen till NGC 160: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 74.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 160 : PGC 2154, UGC 356, MCG 4-2-33, CGCG 479-43, near SAO 74134

Närliggande objekt: NGC 158, NGC 159, NGC 161, NGC 162

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.