eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1571

NGC 1571
objekt NGC 1571 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1571 - galakse i stjernebildet Caeli
Typen: E2 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.50'x1.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.3m; B=13.2m
Overflate lysstyrke: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t22m8.9s; Dec= -43°37'48"
Rødforskyvning (z): 0.014820
Avstand fra solen til NGC 1571: basert på redshiftverdien (z) - 62.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1571 : PGC 14971, NGC 1570, ESO 250-19, MCG -7-10-1, AM 0420-434

Naboobjekter: NGC 1569, NGC 1570, NGC 1572, NGC 1573A

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.