eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1571

NGC 1571
Obiekt NGC 1571 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1571 - galaktyka w konstelacji Rylec
Тип: E2 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 1.50'x1.2'
Wielkość gwiazd: V=12.3m; B=13.2m
Jasność powierzchni: 13.5 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h22m8.9s; Dec= -43°37'48"
Redshift (z): 0.014820
Odległość od Słońca do NGC 1571: w oparciu o wartość redshift (z) - 62.6 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1571 : PGC 14971, NGC 1570, ESO 250-19, MCG -7-10-1, AM 0420-434

Sąsiadujące obiekty: NGC 1569, NGC 1570, NGC 1572, NGC 1573A

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.