eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1579

NGC 1579
Objekt NGC 1579 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1579 - mlhovina v souhvězdí Persei
Typ: RN -
Úhlové rozměry: 12.00'x8.0'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h30m14.2s; Dec= 35°16'47"
Jiné názvy objektu NGC 1579 : LBN 766, Sh2-222

Nedaleko objekty: NGC 1577, NGC 1578, NGC 1580, NGC 1581

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.