eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1579

NGC 1579
Obiekt NGC 1579 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1579 - mgławica w konstelacji Perseusz
Тип: RN -
Wymiary kątowe: 12.00'x8.0'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h30m14.2s; Dec= 35°16'47"
Inne nazwy obiektów NGC 1579 : LBN 766, Sh2-222

Sąsiadujące obiekty: NGC 1577, NGC 1578, NGC 1580, NGC 1581

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.