eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1578

NGC 1578
Obiekt NGC 1578 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1578 - galaktyka w konstelacji Złota Ryba
Тип: Sa - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 1.20'x1.1'
Wielkość gwiazd: V=13.1m; B=13.9m
Jasność powierzchni: 13.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h23m46.7s; Dec= -51°35'58"
Redshift (z): 0.020608
Odległość od Słońca do NGC 1578: w oparciu o wartość redshift (z) - 87.0 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1578 : PGC 15025, ESO 202-14, FAIR 771, AM 0422-514, IRAS 04224-5142

Sąsiadujące obiekty: NGC 1576, NGC 1577, NGC 1579, NGC 1580

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.