eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1576

NGC 1576
Obiekt NGC 1576 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1576 - galaktyka w konstelacji Erydan
Тип: E-S0 -
Wymiary kątowe: 1.10'x0.7'
Wielkość gwiazd: V=13.3m; B=14.3m
Jasność powierzchni: 13.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h26m18.7s; Dec= -3°37'15"
Redshift (z): 0.015868
Odległość od Słońca do NGC 1576: w oparciu o wartość redshift (z) - 67.0 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1576 : PGC 15089, MCG -1-12-7

Sąsiadujące obiekty: NGC 1574, NGC 1575, NGC 1577, NGC 1578

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.