eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1576

NGC 1576
Objekt NGC 1576 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1576 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.7'
magnitud: V=13.3m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h26m18.7s; Dec= -3°37'15"
rödförskjutning (z): 0.015868
Avståndet från solen till NGC 1576: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 67.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1576 : PGC 15089, MCG -1-12-7

Närliggande objekt: NGC 1574, NGC 1575, NGC 1577, NGC 1578

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.