eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1576

NGC 1576
objekt NGC 1576 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1576 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: E-S0 -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.10'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.3m; B=14.3m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t26m18.7s; Dec= -3°37'15"
Rødforskyvning (z): 0.015868
Avstand fra solen til NGC 1576: basert på redshiftverdien (z) - 67.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1576 : PGC 15089, MCG -1-12-7

Naboobjekter: NGC 1574, NGC 1575, NGC 1577, NGC 1578

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.