eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1595

NGC 1595
objekt NGC 1595 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1595 - galakse i stjernebildet Caeli
Typen: E3 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'x0.9'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.7m; B=13.7m
Overflate lysstyrke: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t28m21.6s; Dec= -47°48'55"
Rødforskyvning (z): 0.016051
Avstand fra solen til NGC 1595: basert på redshiftverdien (z) - 67.8 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1595 : PGC 15195, ESO 202-25, AM 0426-475, Carafe group

Naboobjekter: NGC 1593, NGC 1594, NGC 1596, NGC 1597

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.