eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1596

NGC 1596
objekt NGC 1596 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1596 - galakse i stjernebildet Doradus
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.70'x0.9'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.2m; B=12.1m
Overflate lysstyrke: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t27m38s; Dec= -55°1'35"
Rødforskyvning (z): 0.005037
Avstand fra solen til NGC 1596: basert på redshiftverdien (z) - 21.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1596 : PGC 15153, ESO 157-31, AM 0426-550

Naboobjekter: NGC 1594, NGC 1595, NGC 1597, NGC 1598

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.