eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1596

NGC 1596
Voorwerp NGC 1596 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1596 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Doradus
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 3.70'x0.9'
omvang: V=11.2m; B=12.1m
De helderheid van het oppervlak: 12.4 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h27m38s; Dec= -55°1'35"
roodverschuiving (z): 0.005037
De afstand van de zon tot NGC 1596: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 21.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1596 : PGC 15153, ESO 157-31, AM 0426-550

Objecten in de buurt: NGC 1594, NGC 1595, NGC 1597, NGC 1598

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.