eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1613

NGC 1613
Objekt NGC 1613 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1613 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.8'
magnitud: V=13.7m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h33m25.3s; Dec= -4°15'54"
rödförskjutning (z): 0.015100
Avståndet från solen till NGC 1613: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 63.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1613 : PGC 15518, MCG -1-12-31, NPM1G -04.0201

Närliggande objekt: NGC 1611, NGC 1612, NGC 1614, NGC 1615

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.