eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1615

NGC 1615
Objekt NGC 1615 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1615 - galax i stjärnbild Tauri
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.8'
magnitud: V=13.9m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h36m1.9s; Dec= 19°57'3"
rödförskjutning (z): 0.011244
Avståndet från solen till NGC 1615: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 47.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1615 : PGC 15608, UGC 3096, MCG 3-12-5, CGCG 467-3

Närliggande objekt: NGC 1613, NGC 1614, NGC 1616, NGC 1617

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.