eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1619

NGC 1619
Obiekt NGC 1619 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1619 - współrzędne wskazane przez Henry Dreyer, obiekt nie został odzyskany;
w konstelacji Erydan
Тип: NF -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h36m11.4s; Dec= -4°49'57"

Sąsiadujące obiekty: NGC 1617, NGC 1618, NGC 1620, NGC 1621

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.