eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1625

NGC 1625
Objekt NGC 1625 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1625 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.10'x0.5'
magnitud: V=12.3m; B=13.0m
Ytans ljusstyrka: 12.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h37m6.3s; Dec= -3°18'14"
rödförskjutning (z): 0.015874
Avståndet från solen till NGC 1625: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 67.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1625 : PGC 15654, MCG -1-12-38, IRAS 04346-0324

Närliggande objekt: NGC 1623, NGC 1624, NGC 1626, NGC 1627

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.