eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1627

NGC 1627
Objekt NGC 1627 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1627 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.60'x1.5'
magnitud: V=12.8m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h37m37.9s; Dec= -4°53'17"
rödförskjutning (z): 0.012866
Avståndet från solen till NGC 1627: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 54.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1627 : PGC 15675, MCG -1-12-40, IRAS 04351-0459

Närliggande objekt: NGC 1625, NGC 1626, NGC 1628, NGC 1629

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.