eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1628

NGC 1628
Objekt NGC 1628 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1628 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.90'x0.4'
magnitud: V=13.4m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h37m36.1s; Dec= -4°42'57"
rödförskjutning (z): 0.012359
Avståndet från solen till NGC 1628: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 52.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1628 : PGC 15674, MCG -1-12-39, IRAS 04351-0448

Närliggande objekt: NGC 1626, NGC 1627, NGC 1629, NGC 1630-2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.